Welkom op de website van Stichting De Verre Hand

Stichting De Verre Hand (Uzaktaki El Vakfi) is een hulpfonds, gericht op het financieel en materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in Turkije, als ook de bevordering van kennisoverdracht tussen Turkije en Nederland ten behoeve van de emancipatie van deze hulpbehoevenden.
De Verre Hand is opgericht door Turkse Nederlanders met een goede kennis van de situatie in Nederland en Turkije . De situatie in sommige delen in Turkije voor hulpbehoevenden heeft de initiatiefnemers doen besluiten om met dit initiatief te komen. Ondertussen heeft de Stichting al ruim 200 elektronische rolstoelen naar diverse gebieden in Turkije gebracht.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • fondswerving;
  • het organiseren van lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en aanverwante activiteiten;
  • de verspreiding van documentatiemateriaal;
  • het samenwerken met andere organisaties en particulieren die een zelfde doel nastreven;
  • het opzetten van ondersteuning in de vorm van één of meer projecten;
  • het onderzoeken van mogelijkheden voor- en het bevorderen van het ontstaan van banden tussen de gemeente in Nederland c.q. Europa en een gemeente in Turkije.

Het bestuur